BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu prowadzone jest w oparciu o Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Osoba odpowiedzialna za archiwum  - mgr inż. Andrzej Kowal tel. 32 363 -18- 40 lub 41.