BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 "CENTRUM"

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 
 mł. bryg. mgr inż. Jacek Szczypiorski


Symbol: MJRG-I
tel. 32 363 18 53
fax. 32 266 04 03
e-mail: jszczypiorski@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Adres: ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
asp. sztab. inż. Artur Spyra 


Symbol: MJRG-I
tel. 32 363 18 54
fax. 32 266 04 03
tel. 32 363 18 54

e-mail: aspyra@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Adres: ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 "Centrum":

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych; 

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5) przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na
    obiektach;

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10) udział w aktualizacji:
      a) stanu gotowości operacyjnej,
      b) procedur ratowniczych,
      c) dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.