BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 "PORĄBKA"

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
st. kpt. mgr inż. Tomasz Maruszyj


Symbol: MJRG-II
tel. 32 363 09 11
fax. 32 363 09 40
e-mail: tmaruszyj@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Adres: 
ul. Wiejska 160, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
asp. sztab. Tomasz Hazuka 


Symbol: MJRG-II
tel. 32 363 09 09
fax: 32 363 09 40

e-mail: thazuka@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Adres: ul. Wiejska 160, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie


Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 "Porąbka":

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych; 

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

5) przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na
    obiektach;

8) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

10) udział w aktualizacji:
      a) stanu gotowości operacyjnej,
      b) procedur ratowniczych,
      c) dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.