BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

bryg. mgr inż. Radosław Lendor

tel: 32 363 18 40 lub 41
fax: 32 363 18 42
email: straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy czwartek od godziny 14.00 do 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. (32) 363 18 46.

Zakres obowiązków Komendanta Miejskiego PSP

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

mł. bryg. mgr inż. Marcin Pilarski

tel.  32 363 18 40 lub 41
fax. 32 363 18 42
email: mpilarski@sosnowiec.kmpsp.gov.pl


Zakres obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu