BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Nowak

tel: 32 363 18 40 lub 41
fax: 32 266 04 03 
email: straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu informuję, że w każdy czwartek od godziny 15.30 do 17.00 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, zażaleń i odwołań.

Zakres obowiązków Komendanta Miejskiego PSP

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała

tel.  32 363 18 40 lub 41
fax. 32 266 04 03
email: pfudala@sosnowiec.kmpsp.gov.pl


Zakres obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu