BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Majątek Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu


Majątek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.