BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Ochrona Danych Osobowych

„Na podstawie art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. Klimontowskiej 21, 41-200 Sosnowiec, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru, proszę o kontakt z  Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, pod nr tel. 32 363 18 52”.

„Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe adekwatnie do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”