BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Wybór Oferenta - zakup 21 kpl. ubrań specjalnych 2020r.

Wybór Oferenta - przeprowadzenie badań profilaktycznych w KM PSP w Sosnowcu

Postępowanie konsultacyjne dot. Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu Raben Logistics Polska Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu, ul. Inwestycyjna 4

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sprzątania w 2020r.

Informacja o ilości ofert dot. zapytania oferowego z dnia 03 czerwca 2019r. na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego.

Informacja o wyborze oferenta na dostawę 20 kompletów ubrań specjalnych:

Odpowiedź na pytania z dnia 5 czerwca 2019r. (Ubrania Specjalne):

Odpowiedź na pytania z dnia 4 czerwca 2019r. (GAZ):

ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę tankowania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty na usługę tankowania samochodów, pomp, sprzętu silnikowego oraz kanistrów za pomocą kart flotowych na stacji/stacjach Wykonawcy w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup 20 kompletów ubrań specjalnych

pliki do pobrania:

Wybór oferenta w związku z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

niebędące w rozumieniu PZP (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)
z dnia 13.07.2018r.
na świadczenie usług sprzątania

Pismo o wyborze oferenta (pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług sprzątania

ZAPYTANIE OFERTOWE
niebędące w rozumieniu PZP (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)
z dnia 13.07.2018r.
na świadczenie usług sprzątania

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań lekarskich pracowników Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu z dnia 19.12.2017r.

Zapytanie ofertowe na usługę tankowania samochodów, pomp, sprzętu silnikowego oraz kanistrów za pomocą kart flotowych na stacji/stacjach w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.