BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Przetargi

  • Informacja

     

    W obecnej chwili Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu nie prowadzi żadnego postępowania dotyczącego zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. EURO.

    Więcej