BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Przetarg nieograniczony numer MT.2370.7.2019 pt.

Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z otwarcia ofert dodatkowych w dniu 9 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie z otwarcia ofert w dniu 02 sierpnia 2019r.

Odpowiedź z dnia 31.07.2019r. na pytania dot. postępowania przetargowego

Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2019