BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Redakcja Biuletynu

 

Redaktorami oraz osobami opracowującymi materiały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu są:

 

REDAKTOR
Imię i nazwisko  bryg. mgr inż. Patrycjusz Fudała
Telefon  32 363 18 40/41
e-mail  pfudala@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

 

 

REDAKTOR
Imię i nazwisko  mł. ogn. mgr Agnieszka Kurczabińska
Telefon  32 363 18 46
e-mail  akurczabinska@sosnowiec.kmpsp.gov.pl