BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Redakcja Biuletynu

 

Redaktorami oraz osobami opracowującymi materiały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu są:

 

REDAKTOR
Imię i nazwisko  st. kpt.Tomasz Dejnak
Telefon  32 3631850
e-mail  sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

 

 

REDAKTOR
   Sekretariat
Telefon  32 3631846
e-mail  sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl