BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu prowadzone są następujące ewidencje i rejestry tj.:

 Sekcja Organizacyjno-Kadrowa:

 • Ewidencja zwolnionych pracowników.
 • Ewidencja przyjętych funkcjonariuszy.
 • Ewidencja zwolnień lekarskich.
 • Rejestr delegacji służbowych.
 • Rejestr legitymacji służbowych.
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 • Ewidencja pieczęci i stempli.
 • Ewidencja kontroli zewnętrznych oraz wewnętrznych.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr kancelaryjny.
 • Rejestr wydanych decyzji, rozkazów oraz zarządzeń Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny:

 • Rejestr umów.
 • Rejestr przeprowadzonych Zamówień Publicznych.
 • Ewidencja zezwoleń wydanych na prowadzenie pojazdów służbowych.
 • Ewidencja zezwoleń wydanych na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
 • Ewidencja pojazdów samochodowych.
 • Ewidencja sprzętu silnikowego.
 • Ewidencja ogumienia.
 • Ewidencja akumulatorów.
 • Ewidencja wydanych kart drogowych.
 • Ewidencja wydanych kart pracy sprzętu silnikowego.
 • Książka ewidencji pracy pojazdów i zużycia paliwa.
 • Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, Wartości Niematerialnych i Prawnych oraz Ewidencja wartościowo ilościowa i ewidencja ilościowa.
 • Ewidencja materiałów na magazynie.
 • Ewidencja wydanych indywidualnych sortów mundurowych - Karty mundurowe.