BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu

 

OFICER PRASOWY
Imię i nazwisko  st.kpt.Tomasz DEJNAK
Telefon  32 36 31 850 lub 32 36 31 840/1
e-mail rzecznik@sosnowiec.kmpsp.gov.pl