BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Stanowisko: Starszy Technik
mgr inż. Andrzej Kowal


Symbol: MB
tel:  32 363 18 52

e-mail: akowal@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30