BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

Stanowisko: Starszy Technik
mgr inż. Andrzej Kowal


Symbol: MODO
tel:  32 363 18 52

e-mail: sod@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Danych Osobowych