BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Sposób załatwiania spraw

Wszystkie sprawy obywateli załatwiane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przez pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w godzinach urzędowania w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30.

Wszelką korespondencję można składać:

  • osobiście w sekretariacie komendy w godzinach jego urzędowania, pn - pt  w godzinach 7:30-15:30;

  • listownie na adres:
    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
    41-200 Sosnowiec , ul. Klimontowska 21;

  • za pomocą platformy E-PUAP /KMPSPSosnowiec/skrytka;

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl